Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekologisk miljövård

Ekosystem i en föränderlig värld

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - masteruppsats

Gränslöst möte i musik

Industriell ekonomi - examensarbete

Kommunikation och digitalisering av turism

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Objektorienterad modellering

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Userinnovation I

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi

Webbdesign I