Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Digitala medier och webbpublicering

Kommunikation och digitalisering av turism

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Ordförråd och fraseologi

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Retorik I

Retorik II

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkhistoria och nordistik

Språkvetenskaplig introduktion

Språkvård och hjälpmedel

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6

Svenska i tal och samtal

Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning

Svenska språket i teori och praktik

Svenska språket i teori och praktik II

Textmönster och genrer

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik