Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Digitala medier och webbpublicering

Kommunikation och digitalisering av turism

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Migration, kultur och kommunikation

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik