Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Europakunskap

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell Politik

Kommunikation och digitalisering av turism

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Samhällsplanering som en demokratisk process

Statsvetenskap I

Statsvetenskap II

Statsvetenskap III

Statsvetenskap praktik