Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik