Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder I

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik