Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Kommunikation och digitalisering av turism

Linjära modeller I

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Undersökningsmetodik