Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Ordförråd och fraseologi

Retorik I

Retorik II

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkhistoria och nordistik

Språkvetenskaplig introduktion

Språkvård och hjälpmedel

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6