Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Matematisk statistik

Migration, kultur och kommunikation

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik