Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Europakunskap

Försöksplanering

Försöksplanering I

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell Politik

Introduktion till SPSS

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Samhällsplanering som en demokratisk process

Statistik

Statistik I