Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Introduktion till Specialpedagogik

Linjära modeller I

Lärande och undervisning i särskolan Del I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Specialpedagogik A

Specialpedagogik B

Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik