Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Spanska I: Muntlig språkfärdighet

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet

Spanska III: Självständigt arbete

Spanska III: Spaniens historia och kultur

Spanska III: Spansk språkvetenskap och språkfärdighet

Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria

Spanska med didaktisk inriktning 1

Spanska med didaktisk inriktning 3, gymnasieskolan

Spanska med didaktisk inriktning 4

Spanska, Nybörjarkurs 1

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori