Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Natur- och kulturturism

Organisering, interaktion och samhälle

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologisk teori och social förändring

Sociologiska teorier

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik