Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Europakunskap

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Genus och politik - teori och metodologi

Glokala relationer

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell Politik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Organisering, interaktion och samhälle

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Samhällsplanering som en demokratisk process

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II