Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Individen och samhället

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Organisation, grupprocesser och projektledning

Organisering, interaktion och samhälle

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Självständig fördjupning

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologi IV, Examensarbete

Sociologi IV, V, Examensarbete

Sociologi V Examensarbete

Sociologisk teori och social förändring

Sociologiska teorier