Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete

Uppsats - Examensarbete

Utsatthetens dynamik

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete

Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete

Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete