Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete