Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Europakunskap

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Individ, grupp och familj

Internationell Politik

Juridik för det sociala arbetet

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Ledning och administration i socialt arbete

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat