Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Ekonometri

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Försöksplanering

Försöksplanering I

Individ, grupp och familj

Introduktion till SPSS

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Statistik

Statistik I