Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Glokala relationer

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Organisationsanalys

Organisering, interaktion och samhälle

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Samhällsvetenskapliga metoder

Social förändring

Socialgerontologi

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning