Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 3

Samhällskunskap III med didaktisk inriktning

Samhällskunskap med didaktisk inriktning

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 5

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Skola som system och idé - grundlärare

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik

Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU