Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Norden och klimatförändringar

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv

Riskperception och riskkommunikation