Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Kommunikation och digitalisering av turism

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i riskhantering

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder

Natur- och kulturturism

Norden och klimatförändringar

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv

Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder