Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Europakunskap

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Genus och politik - teori och metodologi

Hantering av naturkatastrofer 1

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Internationell Politik

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i riskhantering

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder

Norden och klimatförändringar

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Policyanalys