Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Försöksplanering

Försöksplanering I

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktion till SPSS

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Linjära modeller I

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Matematisk statistik

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i riskhantering

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Norden och klimatförändringar

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället