Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i riskhantering

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder

Norden och klimatförändringar

Organisering, interaktion och samhälle

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv

Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder

Riskperception och riskkommunikation

Samhällsanalys, halvterminspraktik