Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Kommunikation och digitalisering av turism

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik