Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik