Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Teorier i socialt arbete