Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Handelsrättslig översiktskurs

Kredit- och obeståndsrätt

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Organisering, interaktion och samhälle

Processrätt

Rättskunskap I

Rättskunskap II

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Skatterätt

Skatterätt med fastighetsinriktning

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologisk teori och social förändring