Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Ledarskapets psykologi

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Transpersonell psykologi