Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Kommunikation och digitalisering av turism

Ledarskapets psykologi

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Transpersonell psykologi

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik