Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Ledarskapets psykologi

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Ordförråd och fraseologi

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Retorik I

Retorik II

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkhistoria och nordistik

Språkvetenskaplig introduktion