Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Ledarskapets psykologi

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Statistik

Statistik I