Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Introduktion till Specialpedagogik

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Ledarskapets psykologi

Lärande och undervisning i särskolan Del I

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Specialpedagogik A

Specialpedagogik B

Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning

Transpersonell psykologi