Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Juridik för det sociala arbetet

Klinisk psykologi II

Ledarskapets psykologi

Ledning och administration i socialt arbete

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationsanalys

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen