Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Ledarskapets psykologi

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Transpersonell psykologi