Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Ledarrollen i projektmiljöer

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik