Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Introduktion till Specialpedagogik

Ledarrollen i projektmiljöer

Lärande och undervisning i särskolan Del I

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Specialpedagogik A

Specialpedagogik B

Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning