Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Ledarrollen i projektmiljöer

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Organisering, interaktion och samhälle

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologisk teori och social förändring

Sociologiska teorier