Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Ledarrollen i projektmiljöer

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4