Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskapets psykologi

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Transpersonell psykologi