Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Digitala medier och webbpublicering

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Kommunikation och digitalisering av turism

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Tema lärande och utveckling

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Vetenskapliga metoder

Vetenskapliga metoder I

Vetenskapliga metoder II