Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Ekonometri

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Försöksplanering

Försöksplanering I

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Introduktion till SPSS

Leda lärande 1 - musiklärare

Linjära modeller I

Lärandeteorier

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tema lärande och utveckling