Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Glokala relationer

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Organisering, interaktion och samhälle

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologisk teori och social förändring