Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barnets rätt

Barns utveckling och lärande i förskolan

Behandlingsarbete inom missbruksvård

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Leda lärande 1 - musiklärare

Ledning och administration i socialt arbete

Lärandeteorier

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Socialgerontologi