Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den projektorienterade organisationen

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Leda lärande 1 - musiklärare

Ledarrollen i projektmiljöer

Lärandeteorier

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Tema lärande och utveckling

Vetenskapliga metoder

Vetenskapliga metoder I

Vetenskapliga metoder II