Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Digitala medier och webbpublicering

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling I

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Vetenskaplig metod III

Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I

Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master II