Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Europakunskap

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Genus och politik - teori och metodologi

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell Politik

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat