Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Organisering, interaktion och samhälle

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II